UMSU SPORTS SUB-CLUB

separator line

Women’s Basketball Team

Back row (from left):

LOURENCO LEE, NICOLE CRISTINA (FSS/MCMC), XIONG MENG HAN (FBA/CKLC), ZHU ZI YI (Captain, FSS/CKLC), LAM KA WAI (Vice Captain , FBA/MLC), ZHAI YU JIA (FBA/MCMC), CHENG SHI YUAN (FBA/MLC), CHAN CHI IONG (FED/LCWC)

Middle row (from left):

CHAN MAN WAI (FAH/SHEAC), LEONG CHI CHENG (FHS/CKLC),CHAN WAI SAN (FAH/SHEAC), CHAN CHENG MAN (FSS/HFPJC) , HUANG LI RONG (FED/CYTC), TANG CHOI I (FST/SPC)

Front row (from left):

QI QI (FBA/SPC), VAN WENG CHI (FSS), LAM SUT MAN (Team Assistant ,FSS/CYTC), NG I KEI (FAH/CKPC), CHOU SIN IAN (FSS/CKYC), ZHANG MENG LEI (FHS/LCWC)

Team Manager: VONG KA HOU

Team Coach: VONG KA HOU

Team Members List

CHOU SIN IAN (FSS/CKYC), CHENG SHI YUAN (FBA/MLC),HUANG LI RONG (FED/CYTC), LOURENCO LEE, NICOLE CRISTINA (FSS/MCMC), LAM SUT MAN (Team Assistant, FSS/ CYTC), LEI PUI IENG (FSS/LCWC), LEONG CHI CHENG (FHS/CKLC), LEI IAN LENG (FSS), QI QI (FBA/SPC), TANG CHOI I (FST/SPC), VAN WENG CHI (FSS), XIONG MENG HAN (FBA/CKLC), LAM KA WAI (Vice Captain, FBA/MLC), ZHU ZI YI (Captain, FSS/CKLC), ZHANG MENG LEI (FHS/LCWC), ZHAI YU JIA (FBA/MCMC), CHAN MAN WAI (FAH /SEAC), CHAN WAI SAN (FAH/SHEAC), CHAN CHENG MAN (FSS/HFPJC) ,NG I KEI (FAH/CKPC),VONG KAI I (FED), CHAN CHI IONG (FED/LCWC)