UMSU SPORTS SUB-CLUB

separator line

Table Tennis Team

Back row (from left):

KUOK LAI MENG (FST/MLC), CHEN SHUAI KANG (FBA/CKYC), SI TOU CHI LONG (FSS/SPC), CHOU HAO I (FBA/MCMC)

Middle row (from left):

LIU RUGE (FBA), LO KAI KAI (Vice Captain, FST/CKPC), WONG CHONK FAN (Coach), CHAN HOU LON (Captain, FSS/CKLC), KOU CHEONG CHAK (Team Assistant, FED/MCMC), CHEUNG PUI MAN (FED/CKYC)

Front row (from left):

ZHENG ZHIJING(FLL/CYTC), LIN JINGRUI(FBA/CKLC), MA XIAOYAN (FED/SPC), WANGGAO NINGNAN (FBA), KUOK I WA (FBA/MCMC)

Team Manager: CHAO UN KEI

Team Coach: WONG CHONG FAN

Team Members List:

CHEN SHUAIKANG (FBA/CKYC), CHEUNG PUI MAN (FED/CKYC), CHOU HAO I (FBA/MCMC), KOU CHEONG CHAK (Team Assistant, FED/MCMC), KUOK I WA (FBA/MCMC), KUOK LAI MENG (FST/MLC), LIN JINGRUI (FBA/CKLC), LIU RUGE (FBA/LCWC), LO KAI KAI (Vice Captain, FST/CKPC), MA XIAOYAN (FED/SPC), SI TOU CHI LONG (FSS/SPC), TAM KA SAN (FSS/MLC), CHAN HOU LON (Captain, FSS/CKLC), WANG YANQI (FBA/MCMC), WANGGAO NINGNAN (FBA), WU KAIZHEN (FST) ZHANG POWEI (FAH/SPC), ZHENG ZHIJING (FLL/CYTC)