UMSU SPORTS SUB-CLUB

separator line

Swimming Team

Back row (from left):

LEONG CHI HOU (FSS/MLC), TEE BOON ZHIE (FST/MLC), SIN WAI KIT (FST/SPC), DUAN JIHENG (FST/MCMC), WANG XIAOYU (Team Assistant, FST/ CKPC), CHOI NGOU FAI (FBA/SPC), CHEONG CHOU HEI (FBA/MLC), LAI KUAN HOU (FBA/MCMC)

Front row (from left):

LAN YINI (FBA/CKYC), HOU YANWEN (Captain, FSS/SHEAC), DENG ZHAOKUANG (Vice Captain, FAH/CKLC), MAK MENG SAM (Coach, Team Manager), ZHU JUEFAN (FBA/SHEAC), WU JIESI (FED), HUANG HAITIAN (FED), CHEONG TEK KEI (FBA/CKPC)

Team Manager: MAK MENG SAM

Team Coach: MAK MENG SAM

Team Member List:

CHEANG WENG LAM (FSS/CKYC), CHEN WANHENG (FAH/CKLC), CHEONG CHOU HEI (FBA/MLC), CHEONG TEK KEI (FBA/CKPC), CHOI NGOU FAI (FBA/SPC), DENG ZHAOKUANG (Vice Captain, FAH/CKLC), DUAN JIHENG(FST/MCMC), HOU YANWEN (Captain, FSS/SHEAC), HUANG HAITIAN (FED), LAI KUAN HOU (FBA/MCMC), LAN YINI (FBA/CKYC), LEONG CHI HOU (FSS/MLC), LIN SIZHUANG (FSS/SPC), SIN WAI KIT (FST/SPC), TEE BOON ZHIE (FST/MLC), WANG XIAOYU (Team Assistant, FST/CKPC), WU JIESI (FED), ZHU JUEFAN (FBA/SHEAC)