UMSU SPORTS SUB-CLUB

separator line

Squash Team

From left:

CHONG SU KUAN (FBA/CKPC), CHEN JIN JIN (FAH), CHUANG HOU HIN (FBA/CKYC), CHEN YUN JIE (FBA/FPJC), WU KA CHON (Captain, FBA/SPC), CASSANDRA VERONICA DE JESUS CHIU (FAH/CKPC), JIMMY CHAN (COACH), CHAN IEK FAN (FBA/FPJC), CHOI NGAI (Vice Captain, FBA/CKYC), WONG KUOK ON (FBA/CKPC), LU MIN HAO (Team Assistant, FBA/SEAC), WANG YI (FED)

TEAM MANAGER: LUIS HUNG

TEAM COACH: CHAN CHAK IN

Team Members List:

CASSANDRA VERONICA DE JESUS CHIU (FAH/CKPC), CHAN IEK FAN (FBA/FPJC), CHEN JIN JIN (FAH), CHEN YUN JIE (FBA/HFPJC), CHOI NGAI (Vice Captain, FBA/CKYC), CHONG SU KUAN (FBA/CKPC), CHUANG HOU HIN (FBA/CKYC), LIANG YIYING (FBA), LU MIN HAO (FBA/SHEAC), WANG YI (FED), WONG KUOK ON (FBA/CKPC), WU KA CHON (FBA/CYTC), WU KA CHON (Captain, FBA/SPC)