UMSU SPORTS SUB-CLUB

separator line

Rock Climbing Team

Back row (from left):

ANG YUAN JIE (FST/MLC), Ye Ling Wei (FSS/CYTC), LIN YU XIN (FBA/CYTC), CHAN KAI YAN (FBA/CYTC), CHEONG WAI KIT (Vice Captain, FSS/LCWC), WU JIA (FSS/CYTC), CHAN POU HONG (FBA/CKLC), LOK WAN TONG (Coach), LIU JIE CHENG (FSS/MLC), LO WAN I (Assistant to Coach)

Front Row (from left):

KAMIYA RYOJI (FBA/HFPJC), SU HAO KUN (FSS/CKLC), HE TING TING (FAH/LCWC), SOU SIN IENG (FBA/MCMC), FONG IEK HUN (Team Assistant, FSS/CKYC), CHON HIO TONG (FED/SHEAC), SHEN ZHUOZHUO (FSS/HFPJC), XU SHU QI(Captain, FBA/CKLC), YE RONGXIAN(FAH)

Team Manager: LEONG KA U

Team Coach: LOK WAN TONG

Assistant to Coach: LO WAN I

Team Members List:

ANG YUAN JIE (FST/MLC), CHAN POU HONG (FBA/CKLC), CHANKAIYAN (FBA/CYTC), CHEONG WAI KIT (Vice Captain, FSS/LCWC), CHON HIO TONG (FED/SHEAC), FONG IEK HUN (Team Assistant, FSS/CKYC), HE TING TING (FAH/LCWC), KAMIYA RYOJI (FBA/HFPJC), LIN YU XIN (FBA/CYTC), LIU JIE CHENG (FSS/MLC), SHEN ZHUOZHUO (FSS/HFPJC), SOU SIN IENG (FBA/MCMC), SU HAO KUN (FSS/CKLC), WU JIA (FSS/CYTC), XU SHU QI (Captain, FBA/CKLC), XU SHU QI (FBA/CKLC), YE LING WEI (FSS/CYTC), YE RONGXIAN (FAH)