UMSU SPORTS SUB-CLUB

separator line

Men’s Basketball Team

Back row (from left):

MIO HOU IN (Vice Captain, FBA/CKLC), LEONG CHI IEONG (FBA/CYTC), XU YI CHENG (FST/MLC), YANG XUAN (FBA/LCWC), LIU HAO WEI (FBA/CKYC), XIE BO YUAN (FSS/SPC), BA DUO QI (Captain, FBA/MCMC), HOI FONG IAM (FST/CKPC), LOK U SANG (FBA/HFPJC), CHEONG KA HEI (FBA /CKLC), LOI LEONG HOI (FLL/CKPC), KU IO CHONG (FBA/HFPJC)

Front row (from left):

LEI MENG FAI (Team Assistant, FBA/CKLC), LEI TONG HENG (FBA/SHEAC), YIN SI LIANG (FSS), FONG KIN SENG (FAH/MCMC), CHEN WEN JUN (FBA/HFPJC), LEONG CHO LAM (FLL/SHEAC), LEONG HOI ON (FBA/MCMC), LAM IONG (FSS/MCMC), LEI KIN WAI (FBA/LCWC), NG IO MENG (FBA/SPC), LAM KA HOU (FBA/SHEAC), YAO HAN XI (FED/CKYC)

Team Manager: VONG KA HOU

Team Coach: LAM TENG LONG

Assistant to Coach: LAO FU IN

Team member list :

BA DUO QI (Captain, FBA/MCMC), CHEN WEN JUN (FBA/HFPJC), CHEONG KA HEI (FBA /CKLC), FONG KIN SENG (FAH/MCMC), HOI FONG IAM (FST/CKPC), KU IO CHONG (FBA/HFPJC), LAM IONG (FSS/MCMC), LAM KA HOU (FBA/SHEAC), LEI KIN WAI (FBA/LCWC), LEI MENG FAI (Team Assistant, FBA/CKLC), LEI TONG HENG (FBA/SHEAC), LEONG CHI IEONG (FBA/CYTC), LEONG CHO LAM (FLL/SHEAC), LEONG HOI ON (FBA/MCMC), LIU HAO WEI (FBA/CKYC), LOI LEONG HOI (FLL/CKPC), LOK U SANG (FBA/HFPJC), MIO HOU IN (Vice Captain, FBA/CKLC), NG IO MENG (FBA/SPC), XIE BO YUAN (FSS/SPC), XU YI CHENG (FST/MLC), YANG XUAN (FBA/LCWC), YAO HAN XI (FED/CKYC), YIN SI LIANG (FSS)