UMSU SPORTS SUB-CLUB

separator line

Fencing Team

Front row (from left):

CHAN KA HOU (FSS/CKLC), LEI CHI FONG (FHS/CKLC), SONG HANXIAO (FAH/MLC), HOU CHENGZONG (FHS/MLC), CHEONG CHI CHENG (FED/CKYC), ZHANG XIAOYU (FHS/MCMC), LI SONGZHAN (Captain, FBA/SPC), DU YUANCHI (FBA/MLC), YAN KAIXUAN (FBA/MCMC)

Back row (from left):

JI XUAN (FSS/LCWC), CHEN MI (FHS/PGH), CHEN JIA QI (FAH/SPC), HUO HUISHAN (Vice Captain, FAH/MCMC), YU XI (FAH/MCMC), PAN YIRU (Team Assistant, FSS/MCMC), LONG SIN HANG (Assistant to Coach), LOK MAN TAK (Coach), TANG NGA HEI (FED/SHEAC), CHAN SIO U (FLL/SPC), NG WAI KIT (FSS/CYTC), XIAN JIAQI (FHS/MCMC), DOU XIAO XIAO (FBA/CKPC), SHI CHI LAM (FAH/CKYC)

Team Manager: LEONG KIT SEONG

Team Coach: LOK MAN TAK

Assistant to Coach: LONG SIN HANG

Team Members List:

CHAN KA HOU(FSS/CKLC), CHAN SIO U (FLL/SPC), CHEN JIAQI (FAH/SPC), CHEN MI (FHS/PGH), CHEONG CHI CHENG (FED/CKYC), CHEONG MAN HIN (FLL/HFPJC), DOU XIAOXIAO (FBA/CKPC), DU YUANCHI (FBA/MLC), HAO JUNJIE (FHS/MCMC), HOU CHENGZONG (FHS/MLC), HUO HUISHAN (Vice Captain, FAH/MCMC), JI XUAN (FSS/LCWC), LEI CHI FONG (FHS/CKLC), LI SONGZHAN (Captain, FBA/SPC), NG WAI KIT (FSS/CYTC), PAN YIRU (Team Assistant, FSS/MCMC), SHI CHI LAM (FAH/CKYC), SONG HANXIAO (FAH/MLC), TANG NGA HEI (FED/SHEAC), XIAN JIAQI (FHS/MCMC), YAN KAIXUAN (FBA/MCMC), YU XI (FAH/MCMC), ZHANG XIAOYU (FHS/MCMC)