UMSU SPORTS SUB-CLUB

separator line

Dragon Boat Team

Back row (from left):

VONG CHONG HIN (FST/LCWC), NG HOU IN (FSS/SPC), PAT HOU FONG (FSS/ HFPJC), WAT CHON WA (FSS/CKLC), LI SHAO YONG (FSS/CKPC), WONG CHON NOK (FED/CYTC), CHEONG PAK LAM (FBA/MLC), HO WAI KIN (FBA/CKPC), LI ZONGYUAN (FBA/SHEAC), WU WENG SON(FSS/CYTC)

Middle row (from left):

LEONG KA KIT (FBA/HFPJC), CHU HOU MENG (FBA/CYTC), SIO MAN CHAK (FSS/HFPJC), LAU KAM HING (FSS/SHEAC), WONG HOU MAN (FST/CKLC), CHAN KA MENG (FBA/CKLC), CHEK SI HOU (FAH/MCMC), PANG IAO KUOK (FBA/CKLC), FONG TIN (FSS/MCMC)

Front row (from left):

LEONG KA WAI (FSS/CKYC), CHEONG SIN YI LOUISA (FAH/LCWC), LI HONG CHAO (Team Assistant, FST/MCMC), LEI CHI FONG (Assistant to Coach), CHEONG MAN WAI (Coach), LAM KIN CHEONG (Captain, FED/SPC), LIANG LIHENG (Vice Captain, FST/CKLC), WONG QAI SHAN (FBA/SPC), TONG U MAN (FLL/SHEAC)

Team Manager: CHEONG FONG HENG

Team Coach: CHEONG MAN WAI

Assistant to Coach: IEONG HOU, LEI CHI FONG

Team Members List

CHEONG PAK LAM (FBA/MLC), CHU HOU MENG (FBA/CYTC), CHAN KA MENG (FBA/CKLC), CHEK SI HOU (FAH/MCMC), CHEONG SIN YI LOUISA (FAH/LCWC), CHOI CHANG WENG (FBA/LCWC), FONG TIN (FSS/MCMC), HO WAI KIN (FBA/CKPC), LAM KIN CHEONG (Captain, FED/SPC), LAU KAM HING (FSS/ SHEAC), LEONG KA WAI (FSS/CKYC), LI SHAO YONG (FSS/CKPC), LI ZONGYUAN (FBA/PGH), LEONG KA KIT (FBA/HFPJC), LI HONG CHAO (Team Assistant, FST/MCMC), LIANG LIHENG (Vice Captain, FST/CKLC), NG HOU IN (FSS/SPC), NG WENG IAN (FLL /MLC), PANG IAO KUOK(FBA/CKLC), PAT HOU FONG (FSS/ HFPJC), SIO MAN CHAK (FSS/HFPJC), TONG U MAN (FLL/SHEAC), UN CHAN HOU (FBA/CKLC), VONG CHONG HIN (FST/LCWC), WAT CHON WA (FSS/CKLC),WONG CHON NOK (CYTC/FED), WU WENG SON (FSS/CYT), WONG HOU MAN (FST/CKLC), WONG QAI SHAN (FBA/SPC), YANG ZHIQI (FBA/CKPC)