UMSU SPORTS SUB-CLUB

separator line

Badminton Team

Back row (from left):

WONG TAT HOU (FBA/MLC), LAM CHI FAI (FST/CKYC), LAM KA CHUN (Captain, FBA/MCMC), YANG SHANGZHI (Vice Captain, FST), LAM HOU HIM (FBA/HFPJC), XIE ZHENRUI (FED), XIE ZHENYANG (FED), CHAN KIT LEI (FBA/CYTC)

Front row (from left):

WONG KIT IENG (FLL/HFPJC), KUAN CHI LENG (FBA/MLC), SAM KAI CHONG (Coach), IEK U IEONG (FBA/LCWC), NG WENG CHI (FBA/CKLC)

Team Manager: CHEONG FONG HENG

Team Coach: SAM KAI CHONG

Assistant to Coach: PUN WAI KUN, WONG IO MENG

Team Members List:

AO FEI LONG (FSS/LCWC), CHAN KIT LEI (FBA/CYTC), HE HONGZHU (MASS), IEK U IEONG (FBA/LCWC), KUAN CHI LENG (FBA/MLC), LAM CHI FAI (FST/CKYC), LAM HOU HIM (FBA/HFPJC), LAM KA CHUN (Captain, FBA/MCMC), NG WENG CHI (FBA/CKLC), U TENG IOK (FLL), WONG KIT IENG (FLL/HFPJC), WONG TAT HOU (FBA/MLC), XU HUA (FED), XU YUXIANG (FST), XIE ZHENRUI (FED), XIE ZHENYANG (FED), YANG SHANGZHI (Vice Captain, FST), ZOU ZHUOLIN (FBA/CYTC)